تبلیغات
بهداشت - بهداشت فردی و اجتماعی

مبارزه با مقاومت دارویی

بهداشت فردی و اجتماعی

تاریخ:یکشنبه 20 آذر 1390-03:47 ب.ظ

   بهداشت فردى و اجتماعى  (محیط)

بـراى تاءمین سلامت نیروها، بهداشت باید هم به صورت فردى رعایت گردد و هم به صورت اجـتـمـاعـى . ایـن دو مـكمل یكدیگرند، زیرا انسان در اجتماع زندگى مى كند و رعایت یا عدم رعایت بهداشت هر فرد، روى سلامت سایرین اثر مى گذارد.

  

  بهداشت فردى و اجتماعى (محیط)

بـراى تاءمین سلامت نیروها، بهداشت باید هم به صورت فردى رعایت گردد و هم به صورت اجـتـمـاعـى . ایـن دو مـكمل یكدیگرند، زیرا انسان در اجتماع زندگى مى كند و رعایت یا عدم رعایت بهداشت هر فرد، روى سلامت سایرین اثر مى گذارد.

      بهداشت فردى

یـكـى از عـمـده تـریـن بـخش هاى تعالیم اسلام مربوط به بهداشت فردى است . براى هرفرد مـسـلمـانـى ، بـه ویـژه نـیـروهـاى نـظـامـى رعـایـت مـسـائل بـهـداشـتـى از قبیل بهداشت دهان و دندان ، دست و پا، بدن ، سر و صورت لباس و... ضرورى است .

الف ـ بهداشت دهان و دندان :دهـان ، مـعـبـر غـذا، آب و هـوا اسـت ، لذا بـهـداشت آن بر بهداشت ریه ها و معده تاءثیر مستقیم مى گـذارد. بـسـیـارى از بیمارى هاى داخلى ، از رعایت نكردن بهداشت دهان و دندان ناشى مى شود. طبق بررسى علم پزشكى ، بعضى از بیمارى هایى كه به علت آلودگى لثه و دندان در معده بروز مى كند، صعب العلاج مى باشند. تمیز نگهداشتن دندان ها با مسواك زدن ، مورد تاءكید و عنایت شدید اسلام مى باشد. تا آن جا كه رسول اكرم (ص ) فرمود:
(لَولا اَنْ اَشُقَّ عَلى اُمَّتى لاَمَرتُهُم بالسّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ)

اگربراى امتم مشقّت نداشت ، مسواك كردن با هر نماز را بر ایشان واجب مى كردم .سـخـن (مـهـم تـریـن وسـیـله ارتـبـاطـى بـا دیـگـران ) از دهان خارج مى شود. علاوه بر آن ، دهان مـحـل عبور و تلفظ آیات الهى و دعاها است . بنابر این ضرورت دارد كه همواره پاكیزه و تمیز باشد.

ب ـ نظافت دست و پا:دسـت و پـا بر اثر تماس مستقیم با اشیاء گوناگون به طور مستمر در معرض آلودگى قرار دارنـد. لذا بـایـد دسـت هـا را بـا آب تمییز و صابون شست و ناخن هاى دست و پا را كوتاه نگه داشت . بلند بودن ناخن ها باعث تجمّع میكرب ها در زیر ناخن ها شده و میكرب ها از طریق غذا به بدن انسان منتقل مى شود.امام باقر(ع ) مى فرماید:(اِنَّما قَصَّ الاَظْفارِ لاَِنَّها مَقیلَ الشّیطانِ وَمِنْهُ یَكُونُ النِّسْیانَ) هـمـانـا كـوتـاه كـردن نـاخـن هـا بـراى ایـن اسـت كـه بـلنـد بـودن آن هـا محل تجمع شیطان (میكرب ) و باعث فراموشى انسان مى شود.ج ـ نظافت سر و صورت (آراستگى ظاهرى ):(اِنّ اللّهَ جـمـیـل یـحـب الجـمـال ) خـداونـد جمیل است و جمال را دوست مى دارد.موهاى سر و صورت آدمى دائما در معرض آلودگى قرار دارد و اگـر در اصـلاح و نـظـافـت آن هـا كـوتـاهـى شـود، تاءثیر نامطلوى در آراستگى ظاهرى و نیز زندگى اجتماعى فرد مى گذارد.
پیامبر (ص ) فرمود:(كَثْرَةُ تَسْریحِ الرّاءسِ تَذْهَبُ بِالوَباءِ وَتَجْلِبَ الرِّزقَ) زیاد شانه كردن موى سر، وبا (بیمارى ) را از بین مى برد و روزى را جلب مى كند.نیز فرمود:(لا یَطُولَنَّ اَحَدُكُمْ شارِبَهُ فَاِنَّ الشَّیْطانَ یَتَّخِذَهُ مُخْبَاءً یَسْتَتُرِ بِهِ) نگذارید شارب (موى سبیل ) بلند شود زیرا كه شیطان (میكرب ) زیر آن لانه مى كند.د ـ كوتاه كردن موهاى زائد بدن رشـد مـوهـاى زایـد بـدن مـوجـب كـثـیـفـى پـوسـت بدن و تولید بیمارى هاى گوناگون و بوى نـامـطـبـوع بـدن مى شود. از این رو در شرع مقدس اسلام براى حفظ بدن از آلودگى دستورهاى مفیدى براى زائل كردن موهاى بدن رسیده است .پیامبر(ص ) فرمود:(لا یَطُولَنَّ اَحَدُكُمْ شَعْرَ اِبْطِهِ فَاِنَّ الشَّیْطانَ یَتَّخِذُهُ مُخْباءَ [لِ‍] یَسْتَتِرُ بِهِ) هـیـچ كـدام از شـمـا نـباید بگذارد موى زیر بغلش زیاد شود ؛ زیرا شیطان (میكرب ) آن مكان را لانه خود قرار مى دهد.امیر مؤ منان (ع ) فرمود(اَلنُّورَةُ نَشْرَةٌ وَطُهُرٌ لِلْجَسَدِ)زایل كردن موهاى زاید بدن موجب بوى خوش و پاكیزگى بدن مى شود.ه‍ ـ نظافت لباس

پـاكـیـزگـى لبـاس و پـوشـیـدن لبـاس سفید (و روشن ) مورد تاءكید اسلام است . (فَثیابَكَ نـطـَهِّرْ) (پس لباست را پاكیزه گردان ). پاكیزه بودن لباس نمادى از رفتار اجتماعى فرد است .پـیـامـبـر(ص ) فرمود: (مَنِ اتَّخَذَ ثَوْبا فَلْیُنَظِّفَهُ) كسى كه لباس تهیه مى كند باید آن را تمیز نگهدارد. امیر مؤ منان (ع ) در تاءثیر لباس تمیز بر روح و روان آدمى مى فرماید:(النَّضیفُ مِنَ الثّیابِ یُذْهِبُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ وَهُوَ طَهُورً لِلصَّلوةِ) لباس پاكیزه موجب برطرف شدن غم و غصّه و آماده براى خواندن نماز است .

و ـ استحمام :شست و شوى بدن و رفع آلودگى ها از پوست ، موجب تمیز شدن منفذهاى پوستى واز بین رفتن ترشّحات غدّه هاى مولّد عرق مى گردد و از لحاظ روحى ، روانى باعث شادابى و نشاط فرد مى شود. هر قدر فاصله استحمام كمتر باشد به همان اندازه در تندرستى مؤ ثّر خواهد بود.امام رضا(ع ) فرمود:(اَلحَمّامُ یَوْمٌ وَیوْمٌ لا، یَكْثُرُ اللَّحْمَ وَاِدْمانُهُ فى كُلِّ یَوْمٍ یُذیبُ شَحْمَ الكُلیَتیْنَ)
یـك روز در مـیـان حـمـام رفتن ، باعث روییدن و رشد گوشت هاى بدن (چاقى ) مى شود و هر روز حمام رفتن باعث آب شدن چربى كلیه ها (لاغرى ) مى شود.

ز ـ خوردن و آشامیدن :رعـایـت بـهـداشـت در خوردن غذا و نوشیدنى ها، از سفارش هاى اسلام مى باشد.پرهیز از غذاهاى فاسد و آب هاى آلوده ، ظروف كثیف و شكسته ، از نكاتى است كه در سلامتى فرد بسیار مؤ ثر است .

       بهداشت محیط

بـهـداشـت مـحـیـط یـعـنـى سـالم سـازى مـحـلّ زنـدگـى از مـیـكرب و آلودگى . نظافت خوابگاه ، محل كار، انبار آذوقه ، نمازخانه ، سنگرهاى انفرادى و اجتماعى ، پادگان ها و قرارگاه ها و... از مراكز بهداشت محیط به شمار مى روند. كه به سلامت نیروها كمك شایان مى نماید.
امیرمؤ منان (ع ) فرمود:
(لا تَؤ وُا التُّرابَ خَلْفَ الْبابِ فَاِنَّهُ مَاءوَى الشَّیاطینِ)
خـاك (زبـاله ) را در پـشـت درب (مـنـزل ، اتاق ) قرار ندهید، زیرا جایگاه شیاطین (میكرب ها) مى شود.
نكاتى كه در بهداشت محیط باید مدّ نظر قرار گیرند:
الف ـ آموزش بهداشت محیطى براى نیروها؛
ب ـ دفن و از بین بردن فضولات و غذاهاى فاسد؛
ج ـ سمپاشى و ضد عفونى كردن محیط؛
د ـ كنترل بهداشت آب و غذا از آلودگى ها؛
ه‍ ـ مبارزه با آلودگى هوا؛
و ـ تاءسیس مراكز درمانى و بهداشتى
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo